Planlegg en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn i alle de forskjellige elementene som skal på plass i forbindelse med en begravelse. Vi i Fjellpryd Begravelsesbyrå bistår med informasjon om alt som skal organiseres, og utfører en rekke tjenester for at prosessen skal bli lettere for deg og de andre pårørende.

Dette gjelder både i tilknytning til gjennomføring av en seremoni og i kontakt med offentlige myndigheter. Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, og legge til rette for at det blir gjennomført en seremoni i tråd med de ønsker dere har.

Begravelse eller bisettelse?

Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn.  Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv.

Valg av kiste

Ved et dødsfall og planlegging av en begravelse, velger man en kiste som skal være klar til seremonidagen. De fleste velger gjerne en kiste som har en utforming, farge og detaljer som gjenspeiler den avdøde. Her ser du de mest brukte av kistene vi fører, du kan selvfølgelig få se et større utvalg om ønskelig.

Blomster

Blomster bidrar til å skape en vakker ramme rundt en begravelsesseremoni. Samtidig viser det støtte til de etterlatte og er en fin siste hilsen til den avdøde. I forbindelse med et dødsfall kan man bestille blomster til selve seremonien, eller hjem til de etterlatte sammen med en hilsen. Valget av blomster og farger til en seremoni skaper en atmosfære og er med på å sette et personlig preg.Her kan du se litt mer om hvilke valgmuligheter man har ved valg av blomster.

Dødsannonser

Ved et dødsfall er det vanlig å publisere en dødsannonse for å bekjentgjøre en persons bortgang. Dødsannonsen gir rom for at de etterlatte kan si noen ord om den avdøde, samt annonsere tid og sted for en seremoni. Her kan man også legge inn eventuelle ønsker om donasjon til ulike organisasjoner. Annonsen publiseres oftest i en eller flere aviser, i nettavis eller på en digital minneside. 

Program

Programmet for en begravelsesseremoni er en stor del av planleggingsprosessen, og bestemmes på bakgrunn av valgt seremoni type. Her er det flere elementer det er viktig at man tenker på for at man på best mulig måte ivaretar den avdødes livssyn. Dette innebærer i stor grad valg av type musikk og salmer som gjerne skal gjenspeile den avdødes liv og minner på ulike måter.

Seremonidag

Seremonidagen er en helt spesiell dag. Den er sorgtung, men gjerne også full av minner og takknemlighet for hva avdøde har betydd for hver og en. Seremonirommet er ferdigpyntet og gjort i stand som tidligere avtalt. Vi møter dere utenfor og viser vei inn slik at dere får litt tid alene i seremonirommet, hvis det er ønskelig. Før dørene åpnes for øvrige fremmøtte, informerer vi om seremoniens forløp og hører om dere er usikker på noe. Alle involverte som prest/ taler, organist og eventuell solist er godt forberedt for at denne dag skal bli et vakkert minne.Vi er alltid tilstede i kulissene og behjelpelig om dere har spørsmål eller ønsker.

Gravsted

Gravplassene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Man kan gå til gravstedet for ro, og for å minnes dem man er glad i.
Alle har rett til en fri grav i sin hjemstedskommune, og gravplassene er åpen for alle, uansett religion eller livssyn. Dersom det er ønskelig med gravsted i en annen kommune enn avdødes hjemstedskommune, er dette mulig. De lokale kirkelige fellesråd som administrerer disse gravplassene krever utenbygds avgifter for dette.

Gravstein

De fleste etterlatte velger å markere gravstedet med en gravstein. På gravsteinen hugges de gravlagtes personalia inn. Ofte hugges det også inn et minneord, vers eller dikt som beskriver de gravlagte eller de etterlattes forhold til dem. 

Vi kan hjelpe til med å velge ut en gravstein, eller å påføre nytt navn på et eksisterende. Hos oss kan du også få hjelp til å pusse opp eksisterende gravmonument.

Tingretten

Domstolen registrerer dødsfall etter melding fra skatteetaten eller ved mottatt legeerklæring.
 
Dødsfallssaker behandles ikke ved domstolen før de er registrert i folkeregisteret.
 
Domstolen sender ut orienteringsbrev til pårørende. Etter mottatt orienteringsbrev, kan pårørende ved behov ta kontakt med domstolen.