Hjelp ved dødsfall

Du kan når som helst kontakte oss på vår vakttelefon : 920 79 203

Epost: begravelse@fjellpryd.no
Hovedkontor: Kjerkgata 10, 7374 Røros

Hva skjer ved dødsfall

Kontakt med pårørende – kort tid etter at vi har fått beskjed om dødsfallet av pårørende/sykehjem/sykehus vil vi ta en tlf til den som er oppgitt som kontaktperson.
Vi vil da avtale et konferansemøte og noen detaljer rundt henting, seremonidag og gravplass.

Konferanse

Vi kommer hjem til pårørende eller møtes på en av våre butikker. På denne samtalen legger vi vekt på å bli kjent med pårørende og komme frem til hvilken og hvor
mye bistand dere ønsker.

Vi tar oss god tid mens vi planlegger kiste/urne, seremoni, annonser, program til seremoni, blomster, minnesamvær, gravsten osv. Dere vil få en oversikt over hva vi har avtalt på dette møtet samt priser.

Overføring

Vi vil overføre avdøde fra dødssted til bårerom ved kirke/kapell. Denne siste kjøreturen ønsker mange pårørende/venner å være med på. Ved overføring gjennomføres også stell av avdøde, om dette ikke er gjort på forhånd.

Syning

Noen ønsker også å se avdøde, dette passer godt etter overføring og stell.

Organisering

Vi kontakter alle nødvendige instanser som kirkekontor, prest, organist, og politi. Prest eller taler for seremonien kontakter deretter pårørende for en samtale og utforming av minnetale. Vi ordner med trykking av program og distrubusjon av annonse. Dagen før seremonien tar vi kontakt for å passe på at alt er klart og for svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha.

Seremonidag

Vi pynter lokalet med blomster og lys, samt bistår prest/taler. Vi vil også gå gjennom rekkefølgen på hvordan blomstene skal presenteres. Vi er alltid tilstede i kulissene og behjelpelig om dere har spørsmål eller ønsker.

Vi kontakter dere i etterkant av seremonien for å høre om det er noe dere ønsker å ta opp eller trenger veiledning i. Dere kan selvfølgelig også kontakte oss når dere måtte ønske det.